ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

กิจกรรมการฝึกอบรม หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดฝึกอบรมฝีมือแรงงาน วันนี้ : 30 | ทั้งหมด : 705
 
  ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) วันที่เปิดฝึกอบรม หน่วยงาน
  1 เทคนิคการสอนงานและเป็นหัวหน้างาน 30 15 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี สมัคร
  2 ช่างย้อมเส้นใยฝ้ายด้วยสีธรรมชาติ 30 15 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย สมัคร
  3 ช่างเย็บจักรอุตสาหกรรม(ผ้า) 280 15 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี สมัคร
  4 การทำของที่ระลึก 30 15 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ สมัคร
  5 การตัดเย็บชุดพื้นเมือง 30 15 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย สมัคร
  6 การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือระดับ1 30 15 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี สมัคร
  7 การเชื่อมทิกเหล็กกล้าแผ่นบาง 30 15 พฤศจิกายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา สมัคร
  8 9 พฤติกรรม 9 สู่ความสำเร็จ 18 16 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ สมัคร
  9 การประกอบอาหารว่าง 30 16 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย สมัคร
  10 การประยุกต์ใช้โปรแกรมAutoCAD3มิติ 30 16 พฤศจิกายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
  11 การตรวจซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ระดับ1 30 16 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย สมัคร
  12 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็กระดับ1 30 16 พฤศจิกายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี สมัคร
  13 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 30 16 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน สมัคร
  14 แผนกผู้ผลิตอาหาร (Food Production) ตำแหน่งเดมี-เชฟ (Demi-Chef) 30 16 พฤศจิกายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ สมัคร
  15 การเขียนแบบวิศวกรรม 30 17 พฤศจิกายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ สมัคร
  16 การทำผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จากผ้า 30 17 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม สมัคร
  17 ช่างเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก 280 17 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ สมัคร
  18 ช่างซ่อมเครื่องยนต์ 560 18 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ สมัคร
  19 ช่างซ่อมเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร 420 18 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม สมัคร
  20 ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ 560 18 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม สมัคร
  21 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 280 18 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม สมัคร
  22 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 280 18 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร สมัคร
  23 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 280 18 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม สมัคร
  24 ช่างเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก 280 18 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม สมัคร
รายการที่ 1 - 24 จากทั้งหมด 705 รายการ